header-img

Privat børnepasning

Dagtilbudsloven giver mulighed for diverse former for privat børnepasning. Læs om privat børnepasning på www.borger.dk bl.a. under Regler for dagtilbud / Kan vi selv oprette et pasningstilbud?


Privatinstitutioner i henhold til lovens § 20

Der er fire privatinstitutioner i Lolland Kommune. Se kontaktoplysninger m.m. på privatinstitutionerne her.

Lolland Kommune har opstillet nogle godkendelseskriterier, som den private institution efter ansøgning skal bevise, at den lever op til. Kommunen giver tilskud til drift af en privatinstitution efter de regler, der til enhver tid er gældende. Privatinstitutioner kan selv fastsætte deres forældrebetaling.

Godkendelseskriterier
Godkendelsesprocedure
Tilskud

Privat dagpleje i henhold til lovens § 21

Privat dagpleje er baseret på en aftale om drift mellem kommunen og den private dagpleje. På baggrund af en ansøgning afgør kommunen, om den vil indgå en aftale. Kommunen er ikke forpligtet til at indgå en aftale blot fordi den tidligere har indgået aftale med en anden privat dagpleje; både hensynet til den samlede forsyning af tilbud i området og en konkret vurdering af ansøgerens kompetencer og forhold ligger til grund for afgørelsen.

I Skabelon for aftale om privat dagpleje kan man få et indtryk af de krav, man skal kunne opfylde, hvis der indgås aftale med kommunen.

Ansøgningsskema (Word)

Læs om privat dagpleje på www.borger.dk under Regler for dagtilbud / Kan vi selv oprette et pasningstilbud?

Privat fritidshjem i henhold til lovens § 52

Privat fritidshjem er baseret på en aftale om drift mellem kommunen og det private fritidshjem. På baggrund af en ansøgning afgør kommunen, om den vil indgå en aftale. Lolland Kommune har principielt besluttet, at dagtilbud til børn i alderen fra 6-9 år skal være skolefritidsordning, og derfor vil eventuelle ansøgninger om aftale om privat fritidshjem i hvert enkelt tilfælde blive forelagt Børne- & Skoleudvalget til konkret afgørelse.

Privat pasningsordning i henhold til lovens §§ 78-79

En privat pasningsordning er et tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder, der kaldes dagtilbud i loven. Privat pasningsordning afviger fra dagtilbud ved at de drives uden offentlige midler, men i stedet finansieres af forældrebetaling og eventuelle private tilskud. Kommunen skal føre tilsyn med den private pasningsordning, ligesom kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn under 14 år passes mod betaling. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, med mindre der er flere personer til at passe børnene.

Skema til ansøgning om tilladelse til at drive privat pasningsordning

Tilskud til privat børnepasning i henhold til lovens § 80

Man har mulighed for at vælge et tilskud til privat pasning i stedet for at benytte et dagtilbud. Det er en betingelse for at modtage tilskud til privat pasning, at forældrene indgår aftale om pasning med andre, f.eks. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling, og at tilskuddet anvendes til betaling af den, der passer barnet. Søg om tilskud på borger.dk

Yderligere oplysninger

Læs om privat pasningsordning på www.borger.dk under Regler for dagtilbud / Kan vi selv oprette et pasningstilbud?

Tilskud til pasning af egne børn i henhold til lovens § 86

En kommune kan beslutte at give tilskud til pasning af egne børn. I Lolland Kommune er det besluttet, at der ikke gives tilskud til pasning af egne børn.

Sidst opdateret 20-03-2018