header-img

Graviditet og fødsel

Er du gravid eller har du lige født? På denne side finder du oplysninger om hvad der kan være aktuelt at vide mere om.

Hvad skal du huske at få styr på under graviditeten, hvad kan du få hjælp til og hvad har Lolland Kommune af tilbud til dig.

Du kan altid kontakte sundhedstjenesten for flere oplysninger.

Tilbuddet er til alle gravide og deres partnere

Fælles fødsels- og forældreforberedelse foregår i et samarbejde mellem jordemoder og sundhedsplejerske med tilbud om 2 mødegange i graviditeten.

Der etableres løbende hold i Nakskov.

Mødegangene varer 1 ½ - 2 timer og foregår i jordemødrenes konsultation.

Tilbuddet giver viden om:

 • Det lille barns sanser
 • Amning
 • At få barn - forventninger og fantasi
 • Netværk
 • Alt om fødslen fra start til slut
 • Den første tid hjemme
 • Forstå dit barns signaler
 • Seksualitet

Der er også mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding foregår via sin jordemoder i henholdsvis Nykøbing F. eller Nakskov.

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, de normalt har. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

På borger.dk kan du se, hvad der særligt gælder for dig, hvis du er:

 • lønmodtager
 • ledig
 • selvstændig
 • studerende med job eller nyuddannet
 • adoptant

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge.

Når barnet er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage.

Så får barnet et CPR-nummer og en fødselsattest.

Lolland Kommune har ikke noget med fødselsregistreringen at gøre, men du kan læse mere om fødselsregistreringen på borger.dk

Mødregruppen er din mulighed for at mødes med andre kvinder, og sammen udveksle erfaringer og lære andre at kende i dit lokalområde

Mødregruppen kan også bruges til at deltage i aktiviteter som f.eks. efterfødselsgymnastik, babysvømning, babybio eller gåture.

Indenfor de første måneder efter at du har født, får du mulighed for at deltage.

Sundhedsplejersken inviterer dig

Sundhedsplejersken inviterer til den første sammenkomst.

Mødregruppernes sammensætning

Sundhedsplejersken sørger for at sammensætte en gruppe med børn i samme alder.

Din lette vej til sundhedsplejersken...

Sundhedsvejen.dk er familiens indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken via e-mail. Her kan du stille spørgsmål til sundhedsplejersken omkring sundhed, kost, trivsel og udvikling.
På Sundhedsvejen.dk kan du også følge barnets udvikling i sundhedsplejerskens notater.

Hjemmebesøg af sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken kommer på hjemmebesøg når barnet er 4-5-6 dage - ca. 2 uger - 3 uger - 8 uger - 4 mdr. – 6 mdr. - 8-9 mdr. – ca. 18 mdr.

Der kan tilbydes flere besøg – både i spædbarnsalderen, men også til 1-6-årige. F.eks. vedrørende kost, søvn, tænder eller familier med urolige børn, børn med forsinket udvikling, tvillinger eller andre særlige forhold hos det enkelte barn eller familien.

Børn født før 35. uge eller med en fødselsvægt under 2500g

Dit barn kan have et særligt behov, derfor tilbyder sundhedstjenesten, at I kan få flere besøg af sundhedsplejersken.
Ligeledes er der automatisk tilknyttet ergoterapeut, som vil besøge jer sammen med sundhedsplejersken en af de første gange.
Der tilbydes ergoterapi efter behov.

Hjemmebesøgene består af:

 • En undersøgelse og vurdering af barnets udvikling  - herunder både motorisk udvikling og sociale kontakt - samt helbred.

 • Råd og vejledning ud fra familiens aktuelle behov bl.a. omkring amning, kost, søvn, hudpleje, syge børn, sikkerhed, barnet og forældrenes trivsel, vaccinationer, det at blive forældre, nye roller, ansvarlighed, opdragelse og barnets udviklingsfaser

Der afsættes ca. 1 time til hvert besøg.

Barnets sociale kontakt

I Lolland Kommune vil I som forældre opleve, at vi på tværs af sundhedspleje og dagtilbud anvender samme arbejdsredskab til at vurdere og komme med anbefalinger for udvikling af spæd- og småbarnets sociale kontakt i barnets første to leveår. 

Børn fødes med en naturlig evne til at indgå i sociale relationer og har en medfødt evne til nemt at tiltrække sig en positiv opmærksomhed. Denne udvikling kan man som forældre stimulere ved at tilbyde øjenkontakt, levende mimik, vise glæde for barnet, snakke med og til barnet, give gejst og positiv opmuntring i leg og derigennem også øve fastholdelse af opmærksomhed svarende til barnets alder.

Børn fødes også med en naturlig evne til at sætte lyde på sine stemninger og følelser. Som forældre kan man stimulere denne udvikling ved at pludre og snakke med barnet, gentage barnets lyde, synge for og til barnet, sætte ord på sine dagligdags handlinger, når man er sammen med barnet.

Det er vigtigt at give sig god tid i samspillet med barnet og være nærværende; dvs. at når barnet er vågent, at man som forældre tænker over at slukke for TV, I-Pad, pc og lægge mobilen til side. 

Ved sygdom i hjemmet

Ved sygdom i hjemmet, dårlige vejr- og vejforhold f.eks. sne, bedes I hurtigst muligt kontakte sundhedsplejersken for udsættelse af besøget.

Rygning og husdyr i hjemmet under hjemmebesøg

Af hensyn til sundhedsplejernes arbejdsmiljø (og børnenes sundhed), vil vi gerne henstille til, at der ikke ryges i hjemmet under hjemmebesøgene.
Har du hund eller kat, så luk dyrene ind i et andet rum, mens sundhedsplejersken er på besøg.

Om besøget når barnet er ca. 18 måneder

Sundhedsplejersken har bl.a. fokus på barnets sprog, barnets bevægelser, hvordan barnet er sammen med andre børn og voksne, og hvordan barnet bruger den viden, det får bl.a. fra sine sanser.

Undersøgelser viser, at samspillet mellem børn og forældre har stor betydning for barnets udvikling, derfor er det også et område, vi har fokus på i besøget.

Det hele foregår gennem en lille leg med legetøj fra en kuffert, og et spørgeskema, hvor forældrene hjælper med at svare på spørgsmål, som f.eks. hvor mange ord siger barnet, hvad kan I lide at gøre sammen med jeres barn, og hvad er jeres barn god til m.m.

Sidst opdateret 06-02-2018