header-img

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

Lolland Kommune yder lån til ejendomsskatter (grundskyld) og følgeudgifter i forbindelse med kloakering og separatkloakering.

Hvem kan få lån

For at blive bevilget et lån skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl i Danmark og
  • være fyldt 65 år, eller
  • modtage social pension, eller
  • modtage delpension, eller
  • modtage efterløn

Hvordan søger jeg

Lån til betaling af ejendomsskat skal søges digitalt via borger.dk, hvor du skal bruge din NemID.

Ansøgningen finder du nederst på siden.

Kan du ikke søge digitalt skal du rette henvendelse til Borgerservice for at få hjælp.

Hvis du har NemID skal den medbringes.

Ansøgningsfrist

Lolland Kommune har 2 rater ejendomsskat, som er til forfald henholdsvis 1. januar og 1. juli. Der kan kun bevilges lån til betaling af ejendomsskat med virkning fra 01.01. eller 01.07

Lånet skal være bevilget - og der skal være tinglyst et skadesløsbrev inden ejendomsskatten skal betales.

Derfor er sidste frist for ansøgning om lån til 1. rate, der forfalder i januar, den 1. oktober i forrige kalenderår

Og sidste frist for ansøgning om lån til 2. rate, der forfalder i juli, er den 1. juni i det pågældende år.

Hvis ansøgningen ikke er modtaget inden tidsfristen, og der ikke foreligger den rette dokumentation, så vil lånet først være gældende fra næstkommende rate. Ejendomsskatten skal betales indtil lånet er bevilget.

Lånevilkår

Som sikkerhed for dit lån, tinglyser kommunen et skadesløsbrev i din ejendom, hvis der er en friværdi. Kommunen betaler udgifterne i forbindelse med tinglysningen.

Lånet forrentes med en variabel rente, som tilskrives ved årets udgang. Renten for 2017 udgør 1,24 %

Den årlige rente og nedslagsprocenten reguleres i henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

Den tilskrevne rente forøger lånebeløbet.

Lånet kan forlanges indfriet, hvis lovens betingelser ikke længere er opfyldt og skal indfries ved ejerskifte.

Kravet kan gøres til personlig hæftelse.

Gå til ansøgningsskemaet

Ansøgning

Sidst opdateret 13-09-2017