header-img

Eng ved frilandsmuseet

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et afgræsningsprojekt ved Frilandsmuseet ved Søndersø ved Maribo.

Formålet med projektet er at understøtte naturtypen rigkær, der er et meget artsrigt naturområde. Rigkær er afhængigt af pleje for at forhindre tilgroning.

Området er blevet ryddet, og der er sat hegn op, så området kan blive afgræsset for at undgå fremtidig tilgroning.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Sidst opdateret 16-01-2018