header-img

Græsningsprojekt ved Torrig Vig

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter opsætning af nye kreaturhegn med henblik på at sikre den nødvendige afgræsning og opretholde den rige natur ved Torrig Vig

Projektet er gennemført for at opfylde målsætningerne og bevare naturtyper og arter i det internationale naturbeskyttelsesområde som bl.a. omfatter Smålandsfarvandet nord for Lolland, EU Natura 2000-område nr. 173.

Området er blevet ryddet og hegnet, og der er renset vandhuller og bygget broer over vandløbet på området, så de græssende kreaturer kan bevæge sig på hele området.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Sidst opdateret 16-01-2018