header-img

Socialpædagogisk støtte

jf. Lov om social service § 85

Socialpædagogisk støtte, kaldet bostøtte, retter sig mod borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Du har måske et fysisk og psykisk udviklingshandicap, en sindslidelse eller en erhvervet hjerneskade.

Bostøtte tildeles med henblik på at understøtte og udvikle dine personlige færdigheder og ressourcer, og kræver at du er aktiv medvirkende.

Indsatsen fokuserer på, at du i størst muligt omfang kan opretholde en selvstændig livsførelse - bostøtte er hjælp til selvhjælp.

Du kan finde mere uddybende information i serviceinformationer nederst på siden.

Ved anmodning om bostøtte skal du rette henvendelse til Visitationen.

Kontakt Visitator - fysiske og psykiske udviklingshandicap

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap - borgere over 25 år

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

Jane Wilkens 54 67 62 37
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-10  
Erling Hyldgaard 54 67 73 14
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 11-21  
Brian Guldbæk 54 67 52 60
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 22-31  

 

Kontakt Visitator - Beskyttet beskæftigelse

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 og 9.30

Team Fysisk og psykisk udviklingshandicap fra 25 år

Jane Wilkens 54 67 62 37
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-10  
Erling Hyldgaard 54 67 73 14
Visitation til borgere med sindslidelser med cpr.: 11-21  
Brian Guldbæk 54 67 52 60
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 22-31  

Kontakt Visitator - Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Find din visitator ud fra de første cifre i dit cpr. nummer. Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Heidi Svensson 54 67 62 31

Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15

 
Line Koch 54 67 62 07
Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31  

Kontakt Visitator - Unge

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 og 9.30

Team Unge

Hvis du er 18-25 år og har behov for bostøtte kan du kontakte visitator:

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere under 25 år.

Bitten Nielsen 54 67 62 83
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-10  
Susan Andersen 54 67 62 22
Visitation til borgere med sindslidelser med cpr.: 11-19  
Anitha Freundt 54 67 73 02
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 20-23  
Tine Skytt Nielsen 54 67 62 19
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 24-31  

Sidst opdateret 30-01-2018