header-img

Praktik i Lolland Kommune

Lolland Kommune har en aktiv uddannelsespolitik med ønsket om at være en uddannelseskommune.

Kommunen tilbyder derfor praktik til de studerende, der går på University College Sjælland (UCSJ). Der tilbydes praktik i henhold til lovgivningen på området.

Praktik i Lolland Kommune

Lolland Kommune er, udover at tilbyde de 3 praktikperioder, også medspiller i forhold til eventuel praktik i tilknytning til bachelorprojektet, hvor den studerendes teoretiske viden kombineres med praksis.

De forskellige praktiktilbud i Lolland Kommune har udarbejdet en praktikstedsbeskrivelse. De enkelte beskrivelser findes også på www.lolland.dk.

Praktikstedsbeskrivelse

Ifølge bekendtgørelsen nr. 1068 af 08/09/2015 skal hvert praktiksted udarbejde en praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedet har ansvaret for at vedligeholde og udvikle praktikstedsbeskrivelsen. Praktikstedsbeskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Ved konkrete og generelle spørgsmål til praktik i Lolland Kommune kan der rettes henvendelse til Søren Støvlbæk Skovbølling: sossk@lolland.dk

Sidst opdateret 10-10-2017