header-img

Befolkningsprognose 2017-2029

Læs den seneste prognose for 2017 og frem

Lolland Kommune har igen i år udarbejdet en befolkningsprognose. Tallene viser, at antallet af indbyggere er faldet fra 48.642 ved kommunesammenlægningen i 2007 til 42.284 den 1. januar 2017.

Siden 2013 har Lolland Kommune dog oplevet en opbremsning i befolkningstilbagegangen. I 2016 endte tilbagegangen med at være på "blot" 354 borgere, hvilket er den laveste tilbagegang siden kommunesammenlægningen. Befolkningstilbagegangen skyldes udelukkende et negativt fødselsoverskud, hvor antallet af dødsfald i kommunen altså har været højere end antallet af fødsler. Flyttebalancen var i 2016, for første gang siden kommunesammenlægningen, positiv og endte med at vise 45 flere tilflyttere end fraflyttere.

Prognosen er baseret på forudsætninger om, at fødselshyppigheden vil ligge på samme niveau, som tilfældet var fra 2011 til 2016. Dødshyppigheden forventes også at ligge på samme niveau som i perioden 2011 til 2016, mens flyttebalancen er baseret på udviklingen i perioden 2014 til 2016 - grundet de positive tendenser, der har været i flyttemønstrene de seneste par år.

Prognosen viser fortsat, at antallet af børn i alderen 0 til 16 år vurderes at være faldende i prognoseperioden. Ligeledes forventes der et fald i antallet af erhvervsaktive, mens antallet af ældre over 65 år forventes at stige fremadrettet.

Sidst opdateret 11-05-2017