header-img

Byrådsmedlemmernes vederlag i 2016

Offentliggørelse af vederlag 2016

Ifølge § 16e i lov om kommuners styrelse skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag fra kommunen eller fra KL udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse vederlag. Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen
udfører de nævnte hverv. Vederlagene skal offentliggøres senest med udgangen af årets første kvartal.

 

Navn

Vederlag

Periode

Beløb (brutto)

 Poul Erik Ibsen

Lolland Energi Holding A/S

2016

5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2016

5.000,00

Lolland Vand A/S

2016

5.000,00

Nakskov Elnet A/S

2016

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2016

5.000,00

Lolland Varme A/S

2016

5.000,00

Loke A/S

2016

5.000,00

Movia A/S

2016

48.639,60

 Henning G. Rasmussen

Lolland Energi Holding A/S

2016

31.195,52

Lolland Forsyning A/S

2016

31.195,52

Nakskov Elnet A/S

2016

31.195,52

Lolland Vand A/S

2016

31.195,52

Lolland Spildevand A/S

2016

31.195,52

Lolland Varme A/S

2016

31.195,52

Loke A/S

2016

8.000,00

 Henning A. Rasmussen

Lolland Energi Holding A/S

2016

8.000,00

Lolland Forsyning A/S

2016

8.000,00

Nakskov Elnet A/S

2016

8.000,00

Lolland Vand A/S

2016

8.000,00

Lolland Spildevand A/S

2016

8.000,00

Lolland Varme A/S

2016

8.000,00

Loke A/S

2016

10.000,00

 Marie Louise Friderichsen

Lolland Energi Holding A/S

2016

3.333,33

Lolland Forsyning A/S

2016

3.333,33

Nakskov Elnet A/S

2016

3.333,33

Lolland Vand A/S

2016

3.333,33

Lolland Spildevand A/S

2016

3.333,33

Lolland Varme A/S

2016

3.333,33

Loke A/S

2016

3.333,33

 Linda Sommer

Lolland Energi Holding A/S

2016

1.666,67

Lolland Forsyning A/S

2016

1.666,67

Nakskov Elnet A/S

2016

1.666,67

Lolland Vand A/S

2016

1.666,67

Lolland Spildevand A/S

2016

1.666,67

Lolland Varme A/S

2016

1.666,67

Loke A/S

2016

1.666,67

 Søren Blumensaadt

Lolland Energi Holding A/S

2016

2.500,00

Lolland Forsyning A/S

2016

2.500,00

Nakskov Elnet A/S

2016

2.500,00

Lolland Vand A/S

2016

2.500,00

Lolland Spildevand A/S

2016

2.500,00

Lolland Varme A/S

2016

2.500,00

Loke A/S

2016

2.500,00

 Leo Christensen

A/S Refa Energi

2016

25.000,00

 Gert Mortensen

A/S Refa Energi

2016

25.000,00

Refa - Stubbekøbing Fjernvarme A/S

2016

7.500,00

Refa - Horbelev Fjernvarme A/S

2016 7.500,00

Refa - Gedser Fjernvarme

2016

7.500,00

 Marie-Louise Brehm Nielsen

Fælleskøkkenet I/S

2016

20.000,00

 Steffen Rasmussen

Nakskov Gymnasium

2016

6.838,00

 Holger Schou Rasmussen

Refa

2016

25.000,00

 Henrik Høegh

Dansk Affaldsforening

2016

19.900,00

Refa

2016

74.400,00

Refa Energi

2016

50.000,00

 Hans Ole Sørensen

Lolland Falster Airport

2016

33.233,00

Lolland Energi Holding A/S

2016 2.500,00

Lolland Forsyning A/S

2016

2.500,00

Nakskov Elnet A/S

2016

2.500,00

Lolland Vand A/S

2016

2.500,00

Lolland Spildevand A/S

2016

2.500,00

Lolland Varme A/S

2016

2.500,00

Loke A/S

2016

2.500,00

 Bjarne Hansen

Loke A/S

2016

40.000,00

 

Sidst opdateret 27-09-2017