header-img

Affaldsplan for Lolland Kommune 2014-2024

Byrådet godkendte den 19. december 2013 Lolland Kommunes forslag til Affaldsplan 2014-2024.

Affaldsplanen indeholder regeringens resursestrategi og resurseplan med mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. For den enkelte husholdning vil det betyde, at borgerne i løbet af de kommende år skal sortere madaffald og emballageaffald fra det affald der i dag kommer til forbrænding.

Affaldsplanen er trådt i kraft pr. 1. januar 2014 efter affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplanen indeholder en målsætningsdel, en kortlægningsdel, en planlægningsdel med fokus på de første 4 år af planperioden, en økonomidel samt prognoser.

Lolland Kommunes affaldsregulativer for både husholdninger og virksomheder kan læses hos Miljøstyrelsen.

Sidst opdateret 15-11-2017