header-img

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanens formål er at sikre en god grundvandsbeskyttelse. Det gør planen ved at give et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå en beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource i de indsatsområder, staten har udpeget.

Planen beskriver den grundvandskortlægning, der ligger til grund for udpegningen af indsatsområder, og problematikker i forbindelse med at sikre grundvands- og drikkevandskvaliteten. Derudover indeholder planen en række målsætninger og midler til opnå målsætningen om at fremtidssikre grundvandsressourcen i de udpegede indsatsområder.

Indsatsområderne er også at finde på Lolland Kommunes digitale kort.

Læs mere i:

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Midtlolland.

Plan for indsatsområderene: Søllested/Stokkemarke, Reersnæs/Rørmark skov og Maribo øst

 

Sidst opdateret 15-11-2017